top of page
a-propos-bg.png

ONZE DIENSTEN

Bel ons

Groen nr :

impayés_image.png

Minnelijke invordering van uw onbetaalde facturen

Venturis beschikt over meerdere tools om een minnelijke invordering van uw onbetaalde facturen uit te voeren en uw bedrijfsimago te bewaren (ingebrekestelling, herinneringen, emails, SMS’en, telefoonoproepen, huisbezoek, adresonderzoeken).


Onze progressieve acties hebben als doel de onbetaalde facturen in te vorderen en uw  klant daar bewust van te maken om aldus dus een betaling te verkrijgen of om de oorzaak van de onbetaalde factuur te identificeren

Minnelijke & gerechtelijke invordering van uw onbetaalde facturen

Als uw debiteuren, niet reageren tijdens de minnelijke procedure, dan worden ze aan een gerechtelijke procedure onderworpen, zonder enig financieel risico voor U.
Ons netwerk van deurwaarders en advocaten doen het nodige om de solvabiliteit van de debiteuren te evalueren voordat ze hen voor de rechtbank dagvaarden en vervolgens het vonnis uitvoeren.

Wat gebeurt er als mijn debiteur insolvabel wordt?

Wees gerust, al de deurwaarders- en advocatenkosten zijn ten laste van VENTURIS

judiciaire_services.png
call_service.png

Call Collect

Zijn uw klanten geld aan U verschuldigd? Hen opbellen is een doeltreffende oplossing om tot een snelle betaling te komen.
U beschikt niet over voldoende middelen om dit intern te behandelen?
Onze agenten, gespecialiseerd in onderhandeling en positieve communicatie,

kunnen uw klanten opbellen namens U.

 

De klanten worden uitgenodigd om op uw bankrekening te betalen, daarbij worden een SMS en Email, met de nodige gegevens voor de betaling, aanvullend verzonden.

Haal voordeel uit onze bijzondere voordwaarden vanaf 1,80€ per telefoonoproep:

Contacteer ons voor meer informatie

Schuldbewaking

Hoewel een debiteur voorlopig insolvabel kan worden gecategoriseerd, is het mogelijk dat "een terugkeer tot beter fortuin" (bv een erfenis) volgt.
Indien U dat wenst kan VENTURIS regelmatig de situtatie van uw debiteuren controleren.

Dan zetten wij een regelatig terugkerend proces op om uw kansen op om de invordering te optimaliseren.

Hiervoor is geen investering langs U zijde nodig. Onze commissie wordt immers uitsluitend op basis van resultaten berekend.

Contacteer ons voor meer informatie

Surveillance_service.png
Recouvrement _service.png

Invordering op internationaal vlak

Haal voordeel uit onze invorderingsprocedure van uw debiteur die in het buitenland gevestigd is. 

Hiervoor is geen investering langs uw zijde nodig. Onze commissie wordt immers uitsluitend op basis van resultaten berekend.

Wij nodigen U uit contact met uw Venturis-adviseur op te nemen om landen te controleren die onder deze dienst vallen.

Contacteer ons voor meer informatie

bottom of page